Tuần 25 (từ ngày 20/6 đến ngày 26/6) In
Thứ bảy, 18/06/2022 18:39

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 20/6

08h00’

Đại hội Chi bộ Nông học, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Nông học

Th.S Nguyễn Thị Ngọc

Phòng họp số 1

14h00’

Đại hội Chi bộ LLCT - KHCB, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ LLCT – KHCB

Th.S Phạm Thị Hằng

Phòng họp số 1

14h00’

Họp Hội đồng sáng kiến

Theo Quyết định số 656/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 07/9/2022

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 3, ngày 21/6

08h00'

Hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Th.S Phạm Quốc Thăng

Hội đồng theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHNLBG ngày 08/6/2022; phòng KH&HTQT, Khoa TNMT và các đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2
09h15'

Hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Th.S Phạm Thị Phương

Hội đồng theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHNLBG ngày 16/6/2022; phòng KH&HTQT, Khoa KTTC và các đại biểu quan tâm TS. Mai Thị Huyền

13h30’

Họp Quy hoạch cán bộ quản lý và Họp giao ban

Đảng ủy; BGH; CT HĐT; Chủ tịch CĐT; Bí thư Đoàn Thanh niên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị

PGS.TS Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

17h30’

Họp Hội đồng lương

Theo Quyết định số 657/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 07/9/2022

Thứ 5, ngày 23/6

08h00’

Họp Ban coi thi triển khai kế hoạch và hướng dẫn quy định công tác tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh tương đương cấp độ B1

Ban coi thi theo Quyết định số 72/QĐ-HĐTS ngày 23/02/2022

Trưởng Ban coi thi

Phòng họp số 3

08h00' Làm việc với Học viện Kỹ thuật dạy nghề Tài nguyên, Môi trường và Sinh vật Hồ Nam, Trung Quốc BGH; Phòng KH&HTQT; Trưởng khoa CNTY; Chủ nhiệm và thành viên đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm nano thảo dược trong sinh trưởng và miễn dịch đối với chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc" TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2

09h15’

Phổ biến quy định thi đánh giá năng lực tiếng anh tương đương cấp độ B1, hướng dẫn thí sinh làm quen, sử dụng thành thạo thiết bị và phần mềm thi, giám sát thi;.

Theo Quyết định số 72/QĐ-HĐTS ngày 23/2/2022 và thí sinh dự thi

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2
Thứ 6, ngày 24/6
08h00' Họp xét tốt nghiệp sinh viên Đại học chính quy khóa 8 và các sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung Hội đồng theo Quyết định số 401/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/6/2021 TS. Mai Thị Huyền Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 25/6

06h30’

Thi đọc, viết, nghe

Theo Quyết định số 72/QĐ-HĐTS ngày 23/02/2022 và thí sinh dự thi

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

13h00’

Thi nói

Chủ Nhật, ngày 26/6

07h30’

Thi nói

Theo Quyết định số 72/QĐ-HĐTS ngày 23/02/2022 và thí sinh dự thi

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Nhắc việc:

- Trung tâm TTTV bố trí cán bộ chuẩn bị phương tiện, đường truyền kết nối phục vụ thi online theo Kế hoạch.

- Đề nghị các Khoa KTTC, NH, CNTY, TN&MT hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật và bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại văn bản số 468/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 11/5/2022.

- Đề nghị các trưởng đơn vị khẩn trương nộp hồ sơ quy hoạch cán bộ (theo Kế hoạch số 630/KH-ĐHNLBG-TCHC ngày 14/6/2022) về phòng TCHC (đ/c Nhung) trước 09h00' thứ 2 ngày 27/6/2022 để tổng hợp trình lãnh đạo trường để thực hiện các bước tiếp theo.

- Các đơn vị gửi file điện tử phụ lục số 4 (Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu) trước 09h00' thứ 2, ngày 27/6/2022 vào địa chỉ email nhungntk@bafu.edu.vn

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 20/6

Prado

Khoa LN, Thầy Thành, viếng đám hiếu

05h30’

Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

10h30’

04

Thứ 3, ngày 21/6

Hyundai

Phòng TCHC, Cô Nhung, đưa cán bộ tham dự Hội nghị

06h45’

Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang

11h30’

16

Thứ 6, ngày 24/6 Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, trao đổi đề xuất nhiệm vụ KHCN 08h00' Bộ NN&PTNT, Trung tâm khuyến nông Quốc Gia, Ủy ban dân tộc 12h00' 02
Cập nhật ngày Thứ sáu, 24/06/2022 14:55