Lịch công tác Tuần 51 (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  17/12 Thứ ba  18/12 08h30' Họp thông qua kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm...

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  10/12 09h00’ (Cả ngày) Rà soát luận văn thạc sĩ Khóa 1 – ngành QLDD Nhóm 1: Thầy...

Lịch công tác Tuần 49 (từ ngày 03 đến 09 tháng 12 năm 2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  03/12 Thứ ba  04/12 Thứ tư  05/12 14h00’ Họp rà soát phướng án tổ chức thực...

Lịch công tác Tuần 47 (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11 năm...

  Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  19/11 08h00’ (Cả ngày) Hội thảo " Định hướng và giải pháp phát triển trường trong cơ chế...

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 12 – 18/11/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  12/11 Thứ ba  13/11 Thứ tư  14/11 08h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng BCH Công đoàn Trường, chủ...

Lịch công tác Tuần 45 (từ ngày 05 đến ngày 11/11/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  05/11 Thứ ba  06/11 Thứ tư  07/11 Thứ năm 08/11 08h00’ Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí...

Lịch công tác Tuần 44 (từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  29/10 07h00’ Tổ chức cho sinh viên đi thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp tại cơ...

Lịch công tác Tuần 41 (từ ngày 08 đến ngày 14/10/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  08/10 Thứ ba  09/10 8h00’ Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên Chi bộ Tài nguyên và...

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 01 đến 07/10/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  01/10 Thứ ba  02/10 14h00’ Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn...

Lịch công tác Tuần 39 (từ ngày 24 đến ngày 30/9/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  24/9 Thứ ba  25/9 07h30’ Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề Ban chủ nhiệm...

TIN MỚI

Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa...

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   06/7 14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...