Lịch công tác Tuần 20 (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  13/5 09h30’ Họp rà soát kế hoạch đào tạo năm học         2019 - 2020 Ban...

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 5 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/5 15h00’ Thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM, giảng...

Lịch công tác Tuần 18 (từ ngày 29/4 đến ngày 05/5 năm 2019)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  29/4                                                                                                 Thứ ba  30/4 Thứ tư  01/5 Thứ năm 02/5 08h00’ Hội nghị học tập và làm theo tấm...

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  15/4                                                                                               Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương Thứ ba  16/4 Thứ tư  17/4 15h00’ Lễ trưởng thành Đoàn Chi đoàn cán...

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  8/4 16h30’ Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày 30/4 và 01/5 Chủ tịch các công đoàn...

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 03 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  04/3 Thứ ba  05/3 08h00’ Lễ kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Trưởng khoa, Chủ...

Lịch công tác Tuần 09 (từ ngày 25/2 đến ngày 03 tháng 03 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  25/02 Thứ ba  26/02 13h30’ Làm việc với Đại sứ quán Israel BCN Khoa (Ô. Hà), CVHT các lớp,...

Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 02 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  11/02 Thứ ba  12/02 15h00’ Họp giao ban Khoa Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn,...

Lịch công tác tuần tuần 04 (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 01...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  07/01 10h00’ Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa đối với...

Lịch công tác tuần 02 (từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 01 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  07/01 Thứ ba  08/01 Thứ tư  09/01 Thứ năm 10/01 08h00’ - Hội nghị học tập quán triệt các Nghị...

TIN MỚI

Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa...

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   06/7 14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...