LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 46: từ ngày 11...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  11/11                                                                                                 07h30’ Làm việc với Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Bài TT TS...

Lịch công tác Tuần 46 (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai 11/11                                                                                                   07h30’ Làm việc với Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 43: Từ ngày 21...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  21/10                                                                     Thứ ba  22/10 Thứ tư  23/10 Thứ năm 24/10 Thứ sáu 25/10 08h30’ Kiểm điểm theo Kết luận Thanh...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 42: Từ ngày 14/10...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  14/10                                                                     Thứ ba  15/10 Thứ tư  16/10 10h30’ Gặp mặt chúc mừng nữ cán bộ, viên chức trong...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 40: Từ ngày 30/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  30/9                                                                     15h00’ Họp Giao ban Khoa tháng 10/2019 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Tưởng...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 38: Từ ngày 16/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  16/9                                                                     Thứ ba  17/9 10h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Trần Thị Hiền ThS. Nguyễn Thị...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 37: Từ ngày 09/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  09/9                                                                     06h45’ Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019 Toàn thể cán bộ, viên chức,...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 36: từ ngày 3/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  02/9                                                                     Nghỉ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam  02/9/2019 Thứ ba  03/9 13h30’ Họp giao ban...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 35: từ ngày 26/8...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  26/8 14h00’ Họp giao ban Khoa Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ...

Lịch công tác Tuần 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 02/6 năm 2019)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  27/5 14h00’ Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tại Lục Ngạn, Hiệp Hòa Trưởng...

TIN MỚI

Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa...

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   06/7 14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...