Thông báo ĐK học và thi chứng chỉ CNTTCB đợt tháng 2-5 năm 2020

Lưu ý: Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/02/2020

Liên hệ hotline: 0972.298.612

Thời gian khai giảng: 12/02/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

16 TB vv đăng ký học các lớp Kỹ năng Sử dụng CNTT cơ bản, tiếng Anh tương đương bậc 2, tiếng Trung Quốc tương đương bậc 2 đợt tháng 2-5 năm 2020