Thông báo ĐK học các lớp CNTTCB, Tiếng Anh, Tiếng Trung tương đương bậc 2

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp học đến hết ngày 31/5/2021

Liên hệ hotline: 0972.298.612

Thời gian khai giảng: 23/3/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

128 TB đk học CNTTCB, TA, TQ đợt tháng 3.2021

Attachments