QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh A2 đợt tháng 5-7 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

203 QĐ vv thành lập lớp tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung tham chiếu Châu Âu đợt tháng 5-7 năm 2020