Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 26/06/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

42. Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTTCB đợt thi ngày 26.6.2022