Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 29/8/2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00′  thứ Hai ngày 07.9.2020”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 29.8.2020

Attachments