Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 23/01/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00′ sáng thứ hai ngày 07/02/2022”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 23.01.2022 chuẩn

Attachments