Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 11/11/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 23/11/2022”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 11.11.2022