Kế hoạch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản (ngày thi 13&14/5/2017)

14h chiều thứ 6 ngày 15/7/2017 thí sinh có mặt tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (tầng 3 nhà B1) để nhận phiếu dự thi và đính chính thông tin sai sót

Attachments

  • pdf khvads
    File size: 4 MB Downloads: 743