Kế hoạch thi chứng chỉ CNTTCB ngày 25/4/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

304 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt thi 25-4-2020)