Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Tiếng Anh A2 thi ngày 26/5/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

9. DS cấp CC A2 26.5.2019

464 QĐ vv cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương trình độ A2, khung tham chiếu Châu Âu (dành cho sinh viên)