Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 12/11/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

748. QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, ĐỢT THI NGÀY 12.11.2022