Tuần 32 (từ ngày 08/8 đến ngày 14/8) In
Thứ bảy, 06/08/2022 16:06

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 09/8

14h00' Thẩm định chương trình chi tiết đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra ngành Quản lý Đất đai Theo Nội dung Quyết định số 335/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 16/5/2022 PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ 5, ngày 11/8

08h30’

Kiểm tra tiến độ đề tài cơ sở thực hiện năm 2022

* 08h30’: Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

- ThS. Lê Thị Phương Huyền

- SV Hà Văn Nhẫn

- SV. Hồ Bích Ngọc

* 10h00’: Khoa Công nghệ thực phẩm

- SV. Vũ Thị Minh Trang

- SV. Đỗ Bích Ngọc

Phòng KH&HTQT; Phòng TCKT; Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài

Phòng KH&HTQT

Phòng họp số 2

Nhắc việc:

- Từ thứ 2, ngày 08/8/2022: Cán bộ, viên chức và người lao động phải thực hiện đeo thẻ khi đến cơ quan làm việc, nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc và kỷ luật lao động.

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 08/8

Ford Laser

BGH, Thầy Điệp, đi làm việc

07h00’

Sở Nông nghiệp Thái Bình

17h00’

03

Thứ 3, ngày 09/8

Hyundai

Trường THPT, Thầy Huân, tham dự tập huấn chương trình sách giáo khoa mới (tự túc kinh phí)

06h00’

Thành phố Vĩnh Yên

13h00’ ngày 10/8

29

Thứ 5, ngày 11/8

Hyundai

Phòng TCHC, Cô Nhung, đưa cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

06h30’

Hội trường Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

17h00’

16

Thứ 6, ngày 12/8

Hyundai

Phòng TCHC, Cô Nhung, đưa cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

06h30’

Hội trường Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

17h00’

16

Ford Laser BGH, Cô Huyền, tham dự Hội nghị tổng kết 07h30' UBND tỉnh Bắc Giang 11h30' 02
Prado BGH, Thầy Điệp, tham dự Hội nghị 08h30' Bộ NN&PTNT 17h00' 04
Cập nhật ngày Chủ nhật, 06/11/2022 21:23