Thông báo điểm trúng tuyển Đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2022 In
Thứ bảy, 17/09/2022 22:37

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 các ngành của trường