Nghiệm thu 3 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của sinh viên In
Thứ năm, 21/07/2022 09:15

Ngày 15/7/2022, tại phòng họp số 2, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức họp hội đồng nghiệm thu 03 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của sinh viên gồm: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý giun móc chó và dùng thuốc điều trị tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” do sinh viên Trần Kim Thoa, lớp D-THUY7A chủ nhiệm đề tài, giảng viên  Nguyễn Thị Hương Giang hướng dẫn; “Đánh giá hiệu quả bổ sung chế phẩm Lacto đến khả năng sinh trưởng, năng xuất và chất lượng thịt của ếch Thái Lan nuôi tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng, lớp D-THUY7A chủ nhiệm đề tài, giảng viên Đặng Hồng Quyên hướng dẫn; “Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm ADE solution đến khả năng sinh sản của gà Liên Minh nuôi tại Việt Yên – Bắc Giang“ do sinh viên Nguyễn Thị Thanh, lớp D-THUY8A chủ nhiệm đề tài, giảng viên Nguyễn Thị Xuân Hồng hướng dẫn.

 

Toàn cảnh buổi thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên


Dự buổi thẩm định có: TS. Nguyễn Tuấn Điệp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch hội đồng; các thành viên hội đồng; giảng viên khoa chuyên môn và các thành viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 

sinh viên Trần Kim Thoa - lớp D-THUY7A, Khoa Chăn nuôi – Thú Y báo cáo kết quả thực hiện đề tài


Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được trước Hội đồng. Sau đó các thành viên Hội đồng tiến hành nhận xét, đánh giá trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và công bằng. Trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nộp về Phòng Khoa học & HTQT để hoàn tất công tác nghiệm thu đề tài.

Hội đồng đã giá cao về chất lượng, sự chuyên nghiệp trong công tác nghiên cứu của cả sinh viên và giảng viên hướng dẫn. Hội đồng đã nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của 03 đề tài.

Nguyễn Nga