Thông báo tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2 hình thức chính quy và vừa làm vừa học năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

Số:      /TB-ĐHNLBG-TTTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày         tháng       năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2

hình thức chính quy và vừa làm vừa học năm 2019

          Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định tuyển sinh đào tạo liên thông, đại học văn bằng 2 của Nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2 hình thức chính quy và vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo

1.1. Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Stt Ngành tuyển Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Thời gian

đào tạo

1 Khoa học cây trồng 50

Xét tuyển theo điểm trung bình toàn khoá bậc trung cấp hoặc bậc cao đẳng.

 

– Liên thông trung cấp lên đại học: 2 năm (riêng ngành Thú y là 2,5 năm).

– Liên thông cao đẳng lên đại học: 1,5 năm (riêng ngành Thú y là 2 năm).

 

2 Chăn nuôi 50
3 Thú y 80
4 Quản lý đất đai 50
5 Quản lý tài nguyên và môi trường 40
6 Công nghệ thực phẩm 50
7 Quản lý tài nguyên rừng 40
8 Kế toán 50
9 Bảo vệ thực vật 50
10 Kinh tế 50

1.2. Tuyển sinh đại học văn bằng 2

Stt Ngành tuyển Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Thời gian

đào tạo

1 Kế toán 40 Thi tuyển 02 môn:

1. Toán cao cấp

2. Tiếng Anh

2 năm

2 Khoa học cây trồng 40
3 Quản lý đất đai 40
4 Công nghệ thực phẩm 40

2. Đối tượng tuyển sinh

  Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh

3.1. Hồ sơ thi tuyển:

            – Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tải tại đây);

            – Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tải tại đây);

            – Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ trung cấp (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông trung cấp lên đại học);

            – Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ cao đẳng (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông cao đẳng lên đại học);

            – Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ đại học (đối với thí sinh đăng ký dự thi đại học văn bằng 2);

            – Bản sao có công chứng giấy khai sinh;

            – Bản sao chứng minh thư nhân dân;

            – Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

            – 02 ảnh chụp chân dung, kích thước 4×6 cm.

3.2. Thời gian, địa điểm phát hành và thu hồ sơ, thời gian tuyển sinh:

            – Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

            – Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2019.

            – Thời gian tổ chức xét tuyển, thi tuyển (dự kiến): Từ ngày 20/6 – 30/6/2019.

3.3. Lệ phí tuyển sinh:

            – Lệ phí mua hồ sơ: 30.000 đ/hồ sơ.

            – Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đ/thí sinh (đối với thí sinh xét tuyển).

            – Lệ phí thi tuyển đối với thí sinh dự thi đại học văn bằng 2: Nhà trường sẽ thông báo sau.

4. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Địa chỉ: xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3874.387; Hotline: 0977.613.688.

Website: http://bafu.edu.vn/tuyensinh/.   

Nơi nhận:

– BGH, CT HĐT;

– Các đơn vị thuộc Trường;

– Đăng Website Trường;

– Các cơ quan, đơn vị liên kết;

– Lưu VT, TTTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông và văn bằng 2: Phieudangkyxthi lien thong

Sơ yếu lý lịch:So yeu ly lich tuyen sinh lien thong + VB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Me on Zalo