0977 613 688

Lâm sinh

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Sinh viên có năng lực về lĩnh vực sinh thái tài nguyên và môi trường, thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; điều tra; quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng tài nguyên, thiên nhiên và môi trường; nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp . . .

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở lâm nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm thí nghiệm hay phòng thí nghiệm của các tập đoàn, công ty sản xuất lớn, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các sở ban ngành về lâm nghiệp …). Sau tốt nghiệp nếu có nguyện vọng học bậc cao hơn sinh viên có thể học cao học cùng chuyên ngành.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Lâm sinh tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia
Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT
– Tốt nghiệp THPT;
– Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2)

 

BẰNG CẤP

Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư lâm sinh do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo

 

 

 

Leave a Reply

Contact Me on Zalo