Danh sách trúng tuyển thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng - Đại học (đợt thi 16-17/6/2018)

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY (Đợt thi 16-17/6/2018)

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành Toán KTCS KTCM Tổng điểm
1 05 Vũ Thị Kim Dung 03/03/1983 CNTP 6.50 7.75 6.00 20.50
2 03 Nguyễn Tiến Khởi 23/12/1991 CNTP 5.75 7.00 6.00 19.00
3 01 Trần Văn Huy 08/02/1987 CNTP 6.00 7.00 5.50 18.50
4 04 Đỗ Trung Hiếu 06/05/1985 CNTP 6.50 6.50 5.50 18.50
5 02 Nguyễn Duy Khả 05/10/1984 CNTP 5.75 6.50 5.50 18.00
6 06 Nguyễn Thị Trang 03/07/1987 Thú y 6.50 8.50 9.50 24.50
7 07 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 26/01/1988 Kế toán 6.00 5.00 5.00 16.00
8 08 Trịnh Thị  Hồng 26/11/1993 QLĐĐ 6.50 5.50 5.00 17.00

(Tổng số có 08 thí sinh theo danh sách)

                                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                  PGS.TS. Nguyễn Quang Hà