Thông báo Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy và vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM

BẮC GIANG

Số:   1160/TB-ĐHNLBG-TS

V/v Thông báo tuyển sinh liên thông

đợt 2 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy

và vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018

 

        Căn cứ Quyết định số 4663/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;

         Căn cứ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ban hành theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 19/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

         Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy và VLVH năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, các môn thi tuyển, thời gian đào tạo 

1.1. Ngành, chỉ tiêu, môn thi tuyển

Stt

Ngành tuyển

Chỉ tiêu

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Khoa học cây trồng

40

Toán

Sinh lý thực vật

Cây lương thực

2

Chăn nuôi

40

Toán

Sinh lý động vật

Chăn nuôi lợn

3

Thú y

50

Toán

Sinh lý động vật

Bệnh truyền nhiễm thú y

4

Quản lý đất đai

50

Toán

Pháp luật đất đai

Quy hoạch sử dụng đất

5

Quản lý tài nguyên và môi trường

30

Toán

Cơ sở khoa học môi trường

Quản lý môi trường

6

Công nghệ thực phẩm

40

Toán

Hóa sinh thực phẩm

Công nghệ chế biến sữa

7

Lâm sinh

20

Toán

Sinh thái rừng

Điều tra rừng

8

Công nghệ sinh học

20

Toán

Di truyền

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

9

Quản lý tài nguyên rừng

20

Toán

Khí tượng thủy văn rừng

Đa dạng sinh học

10

Kế toán

50

Toán

Nguyên lý kế toán

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

11

Bảo vệ thực vật

30

Toán

Côn trùng - Bệnh cây đại cương

Côn trùng - Bệnh cây chuyên khoa

12

Kinh tế

50

Toán

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

13

Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm

30

Toán

Vi sinh vật thực phẩm

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguồn gốc thực phẩm

1.2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 2 năm đối với ngành Thú y và 1,5 năm với các ngành còn lại.

2. Hồ sơ thi tuyển, lệ phí tuyển sinh, học phí

2.1. Hồ sơ thi tuyển

            - Phiếu đăng ký dự tuyển (tải tại đây);

            - Sơ yếu lý lịch (tải tại đây);

            - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ cao đẳng, giấy khai sinh;

            - Bản sao: Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên, đối tượng khu vực; giấy xác nhận thời gian làm việc (nếu có);

            - 02 ảnh 4x6 cm.

2.2. Lệ phí tuyển sinh, học phí

            Theo quy định chung của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2018

            - Thời gian ôn thi: 01/9 đến 10/9/2018

            - Thời gian thi tuyển (dự kiến): từ 11/9 đến 15/9/2018

            - Thời gian khai giảng (dự kiến): tháng 10/2018

4. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm tuyển sinh và tư vấn việc làm, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.874.387; Hotline: 0977.613.688; 0982.689.988,

Website: bafu.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nơi nhận:

- BGH, CT HĐT (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các cơ quan, đơn vị liên kết;

- Lưu VT, TTTS và TVVL.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Quang Hà

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (phieu dang ky du thi lien thong.doc)phieu dang ky du thi lien thong.doc 34 kB
Download this file (So yeu ly lich.doc)So yeu ly lich.doc 34 kB