Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

  Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh: Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học,  Đại học văn bằng 2, hình thức chính quy năm 2017:

I. Kế hoạch ôn thi:

1 Ngày 28/11/2017: Họp Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng đào tạo liên thông

2 Từ ngày 18/11 đến ngày 27/11/2017: Thí sinh ôn tập trung tại trường theo lịch sau: 

STT

Môn

Thời gian

Địa điểm

1

Toán; Toán Cao cấp

Ngày 18, 19  tháng 11 năm 2017

Phòng 101, nhà B5

2

Kiến thức cơ sở ngành

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

QLĐĐ: 101, nhà B5

Kế toán: 106, nhà B5

Kinh tế: 103, nhà B5

Thú y: 104, nhà B5

KHCT: 105, nhà B5

QLTNR: 107, nhà B5

3

Kiến thức chuyên ngành

Ngày 26 tháng 11  năm 2017

QLĐĐ: 101, nhà B5

Kế toán: 106, nhà B5

Kinh tế: 103, nhà B5

Thú y: 104, nhà B5

KHCT: 105, nhà B5

QLTNR: 107, nhà B5

II Kế hoạch tổ chức thi:

STT

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian thi

Hình thức

1

Thứ 7

02/12/2017

Sáng

Thí sinh tập trung để làm thủ tục dự thi; nghe phổ biến quy chế, lịch thi; điều chỉnh sai sót.

Chiều

Toán; Toán Cao cấp

180

Tự luận

2

Chủ nhật

03/12/2017

Sáng

Kiến thức cơ sở ngành

180

Anh Văn

120’

Chiều

Kiến thức chuyên ngành

180’