NỘI DUNG VÀ LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT  CÔNG DÂN

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 7, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18

(Sinh viên nhập học đợt 08/8/2017)

  Lịch học từ thứ 5 ngày 10/08/2017 đến ngày 18/08/2017, nội dung chương trình tuần sinh hoạt công dân đầu khóa như sau:

­­Thời gian

Đơn vị/người phụ trách

Nội dung

Địa điểm

Thứ 5 ngày 10/08/2017

 

Sáng:

 Từ 07h30’ đến 11h00’

Phòng Chính trị - QLSV

- Trưởng phòng

- Phổ biến: Quy chế HSSV, quy chế rèn luyện, Chế độ chính sách, tín dụng sinh viên; Bảo hiểm, y tế, học bổng, học phí;

- Công tác về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, trộm cắp, lừa đảo…

- Trao đổi, thảo luận nhưng vấn đề sinh viên khóa mới thường gặp.

Hội trường lớn

Chiều:

Từ 14h00

đến 17h00’

 

(Chỉ tổ chức đối với Khoa có từ 10 sinh viên nhập học trở lên)

Khoa chuyên môn

- Trưởng khoa

 

 

- Giới thiệu về khoa, ngành nghề, chương trình đào tạo; hướng nghiệp và việc làm.
- Cố vấn học tập về quản lý lớp, hướng dẫn và tổ chức mọi hoạt động của tập thể lớp.
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập.
- Phân xếp loại học tập và rèn luyện.
- Tổ chức thăm quan phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của khoa.

- Tổ chức giao lưu sinh viên cũ với tân sinh viên (không bắt buộc).

Chú ý: Khoa có số sinh viên  nhập học trên 10 SV vào đợt từ ngày 08/8/2017.

 

(Đối với các khoa có số lượng sinh viên nhập học nhỏ hơn 10 sẽ sắp xếp lịch theo các đợt nhập học tiếp theo)

Khoa bố trí địa điểm.

Thứ 2 Ngày 14/08/2017

 

Sáng:

 Từ 07h30’ đến 11h00’

Ca 1

Từ 7h30 đến 09h00’

Ca 2

Từ 09h15 đến 11h00’

Trung tâm thông tin thư viện chủ trì;

Các đơn vị có phòng máy phối hợp.

- Giám đốc Trung tâm;

- Hướng dẫn các quy định về sử dụng thư viện, mượn tài liệu.

- Hướng dẫn sử dụng khai thác  thông tin trên Internet, sử dụng thư viện điện tử.

- Hướng dẫn sử dụng Email; các trang mạng xã hội, Facebook.

- Hướng dẫn đăng ký, sử dụng, khai thác thông tin qua cổng thông tin đào tạo.

- Khai thác chương trình Đào tạo các ngành.

 (Ca 1 sinh viên khoa Chăn nuôi thú y.

  Ca 2: Sinh viên các khoa còn lại)

Thư viện; Phòng máy các đơn vị

Thứ 3 Ngày 15/8/2017

 

 

 

Sáng:

 Từ 07h30’ đến 11h00’

 

Đảng ủy

- TS. Nguyễn Quang Hà

 

 Ban Giám hiệu

- TS. Đoàn Văn Soạn

- Tình hình Kinh tế - Chính trị - Xã hội thế giới và trong nước; Xu thế chiến lược phát triển ngành Nông - Lâm nghiệp của Việt Nam.

- Cơ cấu tổ chức trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang.

-  Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018.

- Công tác Đảng đối với sinh viên.

- Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội trường lớn

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp việc làm.

- Giám đốc Trung tâm

- Công tác tuyển sinh 2017.

- Công tác định hướng nghề nghiệp.

- Giới thiệu cơ hội việc làm; các chương trình liên kết, thực tập sinh, các hoạt động của sinh viên đã tham gia chương trình thực tập ở nước ngoài.

Hội trường lớn

Thứ 4 ngày 16/08/2017

 

 

Sáng:

Từ 07h30’

đến 11h00’

 

Đoàn Thanh Niên

- Bí thư Đoàn thanh niên.

 

Hội sinh viên

- Chủ tịch Hội sinh viên

 

- Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động Đoàn TN, Hội sinh viên; các CLB, tổ, đội, nhóm; các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh viên của Đoàn TN.

- Các nội dung hoạt động trọng tâm của Đoàn, Hội năm học 2017 - 2018.

- Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động Đoàn TN, Hội sinh viên; các CLB, tổ, đội, nhóm; các hoạt động tình nguyện, các hoạt động hỗ trợ sinh viên của Đoàn TN.

- Các nội dung hoạt động trọng tâm của Đoàn, Hội năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức hoạt động ngoài trời; các trò chơi lớn.

Hội trường lớn,

khuôn viên trường

- Chiều:

Từ 14h00’

đến 17h00’

Tổ chức hoạt động trò chơi ngoài trời

- Bí thư Đoàn thanh niên.

- Tổ chức hoạt động ngoài trời; các trò chơi lớn.

khuôn viên trường

Thứ 5 ngày  17/08/2017

 

 

Sáng:

 Từ 07h30’ đến 11h00’

Nội dung về:

Công tác Đào tạo

- Trưởng phòng

- Chương trình đào tạo; quy chế đào tạo.

- Điều kiện tốt nghiệp ra trường.

- Phương pháp đánh giá điểm học tập.

- Một số lưu ý đối với sinh viên về công tác Đào tạo

Hội trường lớn

Công tác Khảo thí & ĐBCL

- Trưởng phòng

- Phổ biến quy chế thi, kiểm tra; điều kiện thi của sinh viên.

- Các nội dung liên quan đến công tác khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

Thứ 6 ngày 18/08/2017

 

 

Sáng:

 Từ 07h30’ đến 11h00’

Phòng Chính trị - QLSV

- Trưởng phòng

Công tác tổ chức lớp.

Viết bài thu hoạch.

 

Hội trường lớn