THÔNG TIN TUYỂN SINH

  1. Tin tức
  2. Cao học
  3. Đại học, Cao đẳng
  4. Liên Thông
  5. Vừa làm - Vừa học
  6. Văn bằng 2

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 tháng 4 năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG Số: 1375 /...

Thông báo, Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc s...

Danh sách trúng tuyển thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng - Đại học (đợ…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH DANH SÁCH TRÚN...

Danh sách trúng tuyển Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy (đợt thi …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KẾT QUẢ THI...

Danh sách thí sinh trúng tuyển thi liên thông Trung cấp - Đại học chín…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   DANH ...

Thông báo Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính q…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG Số:   116...

Thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình t…

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh Liên thông giữa trình đ...

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017

  Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh: L...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG Công ty Cổ phần phát triển chăn nuôi Hoà Phát là đơn vị thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT. Đê phục vụ nhu cầu công việc, Công ty cần tuyền...

Hỗ trợ trực tuyến

 

TUYỂN SINH

Nghiêm Xuân Đạt

Phone: 0982 689 988

Email:datbafu@gmail.com 

 

VIỆC LÀM

Chu Ánh Hồng

Phone: 0983 683 510

Email:anhhongchu@gmail.com

 

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 tháng 4 năm 2017

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Số: 1375 /KH-ĐHNLBG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bắc Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2017

Các ngành: Quản lý kinh tế, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi và Quản lý đất đai

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

01/01/2017 đến

01/3/2017

(riêng thí sinh đăng ký dự thi ngành đúng, ngành phù hợp thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 20/3/2017)

Công bố Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Website: bafu.edu.vn tại mục  Đào tạo/ Đào tạo sau đại học/ Tin sau đại học

Ứng viên tự in mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh có đính kèm Thông báo  kế hoạch tuyển sinh hoặc nhận mẫu hồ sơ tại Phòng đào tạo.

Mẫu hồ sơ trên website: bafu.edu.vn

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

Nộp Hồ sơ đăng ký dự thi kèm theo bản chính Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học; Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng (đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học liên thông); Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu.

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

Nộp lệ phí dự thi: 420.000 đ/Thí sinh và học phí ôn thi 400.000/môn.

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

02/3/2017

Thông báo kế hoạch dạy bổ sung kiến thức.

Xem trên website: bafu.edu.vn tại mục  Đào tạo/ Đào tạo sau đại học/ Tin sau đại học

04/3/2017 đến 09/4/2017

Học bổ sung kiến thức.

Website: bafu.edu.vn

10/3/2017

Thông báo kế hoạch ôn thi.

Website: bafu.edu.vn

20/3/2017 đến 20/4/2017

Ôn thi

Website: bafu.edu.vn

21/4/2017

Nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến Quy chế tuyển sinh tại phòng thi.

Địa điểm nhận thẻ dự thi thông báo trên website: bafu.edu.vn.

22 và 23/4/2017

 

Thi tuyển sinh.

Phòng thi được ghi trên thẻ dự thi

5/2017

Công bố kết quả thi tuyển sinh

Website: bafu.edu.vn

 

Thí sinh trúng tuyển nhập học

Theo giấy báo trúng tuyển

ĐT liên hệ: 02403.674. 523 (Tổ đào tạo sau đại học), 0912.707.666 (Ông Châu); 0983.674.387 (Ông Huy)

 

Nơi nhận:

- Website Trường;

- Lưu VT, ĐT.                                                                                                        

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)