MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thuộc nhóm Khoa học và công nghệ thực phẩm (Hóa sinh thực phẩm, Hóa học thực phẩm, Vi sinh vật thực phẩm, Công nghệ chế biến thực phẩm…), Kiểm tra chất lượng thực phẩm (Kiểm tra chất lượng thịt, sữa, bia, bánh kẹo, phân tích độc tố, phân tích vi sinh thực phẩm…) và Đảm bảo chất lượng thực phẩm (Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm, Quản lý an toàn thực phẩm sản phẩm nông nghiệp, Phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn,…).

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp các Kỹ sư Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm có thể đảm nhiệm công việc QC (Kiểm soát chất lượng), QA (Đảm bảo chất lượng) tại các nhà máy, cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như làm việc tại các trung tâm phân tích, nghiên cứu; Đánh giá viên các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong công ty chứng nhận hệ thống; Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành công nghệ thực phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại BAFU bằng 02 phương thức: 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia

Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT

- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

    Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo