Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành thú y Đào tạo  Sinh viên có kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức về sinh lý học, bệnh lý học, dịch tễ học, dược lý học và miễm dịch học thú y. Có kỹ năng chuẩn đoán bệnh vật nuôi, phòng và điều trị bệnh, tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong điều trị vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành: cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật;  Làm việc tại Các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp... Các Cục, viện, trung tâm nghiên cứu. Các chương trình dự án phát triển thuộc lĩnh vực Thú y. Các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, phường trở lên. Các Trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có liên quan đến ngành Thú y.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Thú y tại BAFU bằng 02 phương thức: 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia

Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT

- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

    Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư Thú y do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo