MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

    Ngành quản lý đất đai đào tạo Sinh viên có năng lực kiến thức chuyên môn hiện đại trong quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường; Công nghệ địa chính; Quản lý nhà nước về đất đai; Thị trường bất động sản . . .

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các đơn vị quản lý nhà nước về đất đai từ địa phương đến TW như: Địa chính xã, phòng Tài nguyên môi trường các huyện - thành phố, sở Tài nguyên môi trường các tỉnh, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm quy hoạch, các công ty tư nhân hoặc nhà nước về  trắc địa và đo đạc bản đồ,...

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Quản lý đất đai tại BAFU bằng 02 phương thức: 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia

Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT

- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

   Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư quản lý đất đai do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo