Nhân sự trung tâm

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Nguyễn Chí Thành

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó Giám đốc (phụ trách)
- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0977 613 688

 

 

Trần Văn Hải

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS

- Chức vụ/chức danh: Phó Giám đốc 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0913986198 

 

Nghiêm Xuân Đạt

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0982 689 988

Chu Ánh Hồng

 - Trình độ: Thạc sĩ - NCS

- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0983683510

 

Trần Thị Bích Liên

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0978 386 567

 

 

 

Phan Văn Cương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 01674 691 626