MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Có các kỹ năng ứng dụng và thực hành để tổ chức sản xuất vật nuôi theo hướng tạo sản phẩm sạch, an toàn sinh học

– Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng chống, chẩn đoán, chẩn trị, kiểm soát các loại bệnh phẩm trên vật nuôi;

– Thành thạo các bước trong quy trình công nghệ sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc thú y theo hướng công nghệ sinh học

– Sử dụng được một số thiết bị, máy móc chuyên dùng trong công nghệ sinh học chăn nuôi – thú y;

– Thu thập, phân tích thông tin, viết và trình bày nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học chăn nuôi – thú y;

– Xây dựng, triển khai, tổng kết các đề tài NCKH ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học chăn nuôi – thú y;

– Sử dụng được các phần mềm tin học ứng dụng trong chăn nuôi – thú y;

– Đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

– Thực hiện được các kỹ năng mềm trong tìm kiếm công việc, làm việc nhóm, truyền đạt thông tin, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ sinh học chăn nuôi – thú y.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công tác quản lý và sản xuất: cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyển giao khoa học công nghệ; làm việ tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, các Sở khoa học và công nghệ, các Công ty, nhà máy sản xuất, các chương trình, dự án… liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Công tác tại các cơ quan nghiên cứu về chăn nuôi – thú y, cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp; các doanh nghiệp nông nghiệp thuộc các thành phần kinh tế Nhà nước và tư nhân về chăn nuôi – thú y hoặc tự sản xuất tại hộ gia đình, trang trại

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành công nghệ sinh học tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo học lực 

Trung học phổ thông

– Tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,0 trở lên

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

BẰNG CẤP

 Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư công nghệ sinh chăn nuôi – thú y học do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.