CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Tư vấn thiết kế, thi công công trình cảnh quan khuôn viên, đô thị, trụ sở, văn phòng các đơn vị, công ty, dự án với quy mô khác nhau.

CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC KT

- Tư vấn thiết kế, lắp đặt nhà lưới, hệ thống tưới nông nghiệp công nghệ cao
- Lắp đặt chuyển giao công nghệ sản xuất Rau thủy canh
- Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp

CÂY GIỐNG NÔNG, LÂM NGHIỆP

- Cung cấp các loại giống cây Nông- Lâm nghiệp, cây cảnh quan.
- Chọn lọc và nhân giống các loại cây trồng, cây lâm nghiệp, cây dược liệu,
cây cảnh quan.

DỊCH VỤ CÂY CON GIỐNG

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG