Lịch công tác Tuần 51 (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022)

70

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai     19/12
14h00’ Họp đánh giá Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Khương Mạnh Hà

ThS. Đặng Thu Huyền

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

TS. Đặng Xuân Anh

Phòng họp số 2

Thứ ba      20/12
Thứ tư      21/12
Thứ năm  22/12
08h30’ Họp Hội đồng xét đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 chuẩn đầu vào các lớp cao học khóa 7, chuẩn đầu ra các lớp cao học khóa 6

Hội đồng theo Quyết định số 760/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 29/11/2022

Trưởng tiểu ban
theo QĐ

Phòng họp số 2

09h30’ Họp tiểu ban xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3

Hội đồng theo Quyết định

Trưởng tiểu ban
theo QĐ

Phòng họp số 2

14h00’ Họp thẩm định các nội dung đề xuất tham gia hoạt động KHCN, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang

Ban chủ nhiệm Khoa, Phụ trách các Bộ môn và toàn thể giảng viên trong đơn vị

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu   23/12
Thứ  bảy  24/12
Chủ nhật  25/12
Nhắc việc:

–       Các Bộ môn tổ chức sinh hoạt, thảo luận để đề xuất nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn tham gia thực hiện dựa trên cơ sở định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang phục vụ cuộc họp chiều thứ 5.