Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 01 đến 07/10/2018)

255

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  01/10
Thứ ba  02/10
14h00’ Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng ThS. Phan Lê Na

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 1

19h30’ Chung kết cuộc thi “Rung chuông Vàng”

năm 2018

Khách mời (Ban chủ nhiệm Khoa), cán bộ và sinh viên được triệu tập

ThS. Đàm Thuận Minh Bình

Sân thư viện

Thứ tư  03/10
14h00’ Họp thông qua phương án tổ chức

thực tập cho sinh viên Khóa 5

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn và Giáo vụ

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm 04/10
08h00′ Họp Đảng ủy Đ/c. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 1
14h00’ Họp thông qua phương án tổ chức

thực tập cho sinh viên Khóa 5

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn và Giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ sáu  05/10                                                            
Thứ  bảy 06/10
Chủ nhật 07/10
Nhắc việc: