Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Đổi mới công tác đào tạo và quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy thích ứng với điều kiện quy mô nhỏ”

105

      Sáng ngày 24/11/2022, Chi bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Đổi mới công tác đào tạo và quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy thích ứng với điều kiện quy mô nhỏ”. Đồng chí Nguyễn Văn Bài, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng viên Chi bộ, cán bộ giảng viên và đại diện sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khoa Tài nguyên và Môi trường.

Trong suốt 2 năm thực hiện Nghị quyết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; sự quyết liệt, trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và Ban chủ nhiệm khoa, công tác đổi mới đào tạo và quản lý sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy thích ứng với điều kiện quy mô nhỏ của Khoa đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.                                             Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, Khoa đã tiến hành thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai theo chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của xã hội, trong đó xác định 05 học phần cốt lõi tương đương 20 tín chỉ, với tỷ lệ lý thuyết/thực hành trong từng học phần đều được điều chỉnh, tăng số tín chỉ thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp lên 20 tín chỉ tương đương 30 tuần thực tập (khoảng 8 tháng). Về liên kết đào tạo với các cơ quan, doanh nghiệp: sinh viên lớp D-QLDD7A thực tập tại Công ty Đo đạc Khoáng sản 4 tháng và được hỗ trợ kinh phí thực tập; sinh viên lớp D – QLTN 7A và D –QLTN 8A tham gia thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp tại Công ty cổ phần EJC và Công ty môi trường Đất Việt, sinh viên được tiếp cận với thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện hỗ trợ nâng cao kỹ năng tin học cơ bản, tin học chuyên ngành cho sinh viên các khóa 7, 8, 10, 11 bằng các hình thức như mở cửa phòng máy cho sinh viên luyện tập, giảng viên các học phần dạy phụ đạo kiến thức về tin học cơ bản, tin học ứng dụng đo vẽ bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, mô hình hóa trong quản lý môi trường…. Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên hỗ trợ tập huấn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phỏng vấn xin việc cho các sinh viên vào các buổi sinh hoạt Đoàn, thực hiện 1 tháng/lần. Thực hiện rà soát điều chỉnh đề cương học phần đáp ứng chuẩn đầu ra, tróng đó giảm thuyết trình, tăng hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo 80% sinh viên đạt chuẩn đầu ra học phần và sau tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Đồng chí Phan Lê Na Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng công tác quản lý sinh viên và công tác hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên. Các tham luận tập trung và tình hình thực tế, những khó khăn, hạn chế và các biện pháp cần thực hiện phù hợp với tình hình quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy trong điều kiện quy mô nhỏ như hiện nay.

Các cán bộ giảng viên trình bày tham luận tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Bài – Bí thư Chi bộ đánh giá cao những thành tích mà tập thể Chi bộ Tài nguyên và môi trường đã đạt được trong suốt 2 năm vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bài – Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Để việc thực hiện Nghị quyết mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn trong những năm học tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ và tập thể Khoa cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra, trong đó gắn trọng tâm các hoạt động, chương trình đổi mới công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Khoa với Kế hoạch đào tạo và giảng dạy chung của nhà trường.