Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học đất Việt Nam lần thứ VII (2022-2027)

78

     Sáng ngày 15/12/2022, Chi hội Khoa học đất – Trường Đại học Nông –  Lâm Bắc Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) của Hội Khoa học đất Việt Nam. Tham dự Đại hội có TS Nguyễn Văn Bài –  Chi hội trưởng; ThS Nghiêm Thị Hoài – Thư kí Chi hội.

Tại Đại hội, PGS.TS Lê Thái Bạt – Phó Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kì VI 2016-2021 và Phương hướng hoạt động nhiệm kì VII 2022- 2027.

Trong 5 năm qua Hội Khoa học đất Việt Nam đã góp phần tư vấn phản biện và giám định xã hội cho mốt số chương trình, dự án, đề tài, công trình trọng điểm của Đảng và Nhà nước: Chương trình về phát triển Nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng nông thôn mới, Góp ý cho Văn kiện Đại hội VII của Đảng, sửa đổi Luật Đất đai,.. Các Chi hội hoạt động tích cực, và gặt hái được nhiều thành tích trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.

Trong 5 năm tiếp theo, Hội Khoa học đất Việt Nam tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ của Hội viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đưa tiến bộ khoa học xuống hội viên và quần chúng. Tham gia các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Xây dựng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế rộng rãi.

Tại Đại hội, TS Nguyễn Văn Bài đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học đất Việt Nam khóa VII 2022-2027.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

          Ảnh 1. Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học đất Việt Nam khóa VII 2022-2027

Ảnh 2. Chi hội Khoa học đất Trường Đại học Nông –  Lâm Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm cùng Chi hội Khoa học đất Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội và PGS.TS Vũ Năng Dũng – Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam (đứng giữa)

 

ThS. Nghiêm Thị Hoài