Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 5 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

328 TB vv đăng ký thi ƯDCNTT cơ bản, chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 (A2) đợt tháng 5-2020