Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 10&11/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

893-TB-DHNLBG-HDT, TB Lịch thi và DS phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT CB đợt thi ngày 10-11.2020