Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ngày 27 tháng 5 năm 2018

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00 Thứ Hai ngày 04/6/2018!

 

Attachments