Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 16&17/10/2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00′  thứ Ba ngày 30.10.2020”

Chi tiết xem file đính kèm!

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 16,17.10.2020

Attachments