Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 10 tháng 11 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00’thứ Năm ngày 14/11/2019”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 10.11.2019

Attachments