Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Chi tiết xem file đính kèm!

691 TB-QLCL Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ