Thông báo Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh hệ chính quy

  • Đơn vị đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Đông Đô
  • Địa điểm đặt lớp: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Bích Sơn – VIệt Yên – Bắc Giang)
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/3/2019
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Tầng 3 Nhà B1, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
  • Điện thoại liên hệ: 0204.6925.386; Hotline: 0972.298.612; 0369.803.168
  • Chi tiết xem file đính kèm!