Thông báo ĐK thi chứng chỉ Tiếng Anh B, CNTTCB đợt tháng 4 năm 2019

Lưu ý:

+ Dự kiến ngày thi: 21/4/2019

+ Thời gian đăng ký đến hết ngày 14/4/2019

+ Liên hệ hotline: 0972.298.612

 

Chi tiết xem file đính kèm!