Tuần 09 (từ ngày 22/02 đến ngày 28/02) In
Thứ bảy, 20/02/2021 14:32

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 23/02

08h00’

Họp xét đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2022

BGH, Phòng KH&HTQT, Trưởng các đơn vị và tác giả có liên quan

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 4, ngày 24/02

14h00’

Họp rà soát kế hoạch năm 2021

Trưởng các phòng: TCKT, TCHC, ĐT, QTĐT, KH&HTQT; Trưởng các khoa; Giám đốc các Trung tâm: NNTH, DV; Hiệu trưởng Trường THPT

Th.S Nguyễn Đăng Chung

Phòng họp số 2

Thứ 5, ngày 25/02

10h00’

Họp xét tốt nghiệp các lớp DL-QLĐĐ8B, DL-QLĐĐ8D, DL-CNTP8C và các sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung

Hội đồng theo QĐ số 243/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 01/6/2020

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

14h00’

Họp triển khai công tác đánh giá chương trình đào tạo

BGH; Trưởng các phòng; Giám đốc các Trung tâm: TTTV, DV, NNTH; Trưởng, phó các khoa; Trưởng bộ môn có chương trình tự đánh giá và toàn thể viên chức phòng KT&ĐBCLĐT

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 26/02

08h00’

Họp đảng ủy

Các đồng chí đảng ủy viên

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

14h00’

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Hội đồng theo QĐ số 664/KH-ĐHNLBG-KH ngày 30/10/2020 và QĐ số 856/KH-ĐHNLBG-KH ngày 28/12/2020; Phòng KH&HTQT, Khoa CNTP, TT NCƯD&CGCN NLN và các đại biểu quan tâm

- 08h00’: Th.S Đỗ Thị Thảo

- 09h00’: TS. Nguyễn Công Thành

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Nhắc việc:

- Đề nghị CBVC đã tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài, nộp giấy công nhận văn bằng (do Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cấp) về phòng TCHC trước 15h00’ thứ 6 (ngày 26/02/2021) để làm minh chứng phục vụ đánh giá chương trình đào tạo (theo Công văn số 08/ĐHNLBG-TCHC ngày 06/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang).

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 22/02

Prado

Phòng ĐT, Thầy Dương, đi công tác

07h00’

Các Huyện Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, TP Bắc Giang

16h00’

05

Thứ 3, ngày 23/02

Prado

Phòng ĐT, Thầy Dương, đi công tác

07h00’

Huyện Lục Ngạn

16h00’

05

Thứ 4, ngày 24/02

Ford Laser

TT NNTH, Cô Huyền, họp nội dung đề án Ngoại ngữ

07h00’

Bộ Nông nghiệp và PTNT

17h00’

03

Thứ 5, ngày 25/02 Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, làm việc về nhiệm vụ KHCN 07h30' Bộ Nông nghiệp và PTNT 12h00' 02
Cập nhật ngày Thứ ba, 23/02/2021 17:13
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen