Tuần 37 (từ ngày 09/9 đến ngày 15/9) In
Thứ sáu, 06/09/2019 22:42

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 10/9

19h00’

Tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Theo Kế hoạch số 172/KH-CĐT ngày 03/9/2019

Th.S Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 1

Thứ 6, ngày 13/9

08h00’

Họp Ban xây dựng quy chế tài chính

Theo QĐ số 873/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 09/9/2019

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Chủ Nhật, ngày 15/9

08h00’

Hội thảo tiếng Anh “IELTS - Cơ hội du học và tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu Việt Nam”

Theo Kế hoạch số 995/KH-ĐHNLBG-KH ngày 29/8/2019

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 3, ngày 10/9

Ford Laser

HĐT, Thầy Nhự, đi công tác

11h40’

Sân bay Nội Bài

14h00’

03

Thứ 4, ngày 11/9

Ford Laser

TT TTTV, Thầy Vân, tham gia Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Thư viện

13h15’

TP Bắc Giang - Bắc Giang

18h00’

01

Thứ 5, ngày 12/9 Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đưa TNV Jica đi làm việc 08h00' Viện Dinh dưỡng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam -  Hà Nội 12h00' 02
Cập nhật ngày Thứ ba, 10/09/2019 16:23