Tuần 23 (từ ngày 03/6 đến ngày 09/6) In
Thứ bảy, 01/06/2019 17:10

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 4, ngày 05/6

8h30 

14h00


 

 

13h00’


Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Vi sinh vật thú ý”


Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019


Thành viên ban thanh tra, ban thư kí, ban chấm thi môn Tiếng Anh, Kinh tế học, Quản trị học, Quản lý- Quy hoạch đất đai, Trắc địa, Toán sinh học, Sinh lý thực vật theo quyết định số 54/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau Đại học


Theo QĐ số 463/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 3 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông- Lâm Bắc Giang

 

Hội đồng theo QĐ số 456/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 30/5/2019; Phòng KH&HTQT, Khoa Nông học và các đại biểu quan tâm

- 13h30’ - 14h30’: SV Chu Thị Kim

- 14h30’ - 15h30’: SV Âu Thùy Na

- 15h30’ - 16h30’: Th.S Nguyễn Thị Thu Phương

Chủ tịch HĐTS SĐH
PGS.TS Nguyễn Quang HàChủ tịch HĐ

PGS. TS Nguyễn Bá HiênTS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng Thanh tra- Tiếp dân

 

 

Phòng họp số 1

 

 

 

Phòng họp số 2

Thứ 5, ngày 06/6

07h00’

Tổ chức hoạt động Giáo dục trải nghiệm và du lịch sinh thái

Học sinh đăng ký tham gia

TT Tuyển sinh - Dịch vụ

Hội trường B5, Vườn nho

8h00' Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 Thành viên ban thanh tra, ban thư kí, ban chấm thi môn Tiếng Anh, Kinh tế học, Quản trị học, Quản lý- Quy hoạch đất đai, Trắc địa, Toán sinh học, Sinh lý thực vật theo quyết định số 54/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau Đại học Chủ tịch HĐTS SĐH
PGS.TS Nguyễn Quang Hà
Phòng Thanh tra- Tiếp dân

09h00’

Mở thầu gói thầu số 01, gói thầu số 02, gói thầu số 03, gói thầu số 04 thuộc dự án mua sắm tài sản năm 2019; gói thầu số 03 thuộc dự án SCL, XDN năm 2019

BGH; phòng QT&ĐT; các khoa: CNTY, CNTP; TT TTTV; Ban TTND

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 1

13h30’

Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019

Hội đồng theo QĐ số 456/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 30/5/2019; Phòng KH&HTQT, Khoa CNTP, TT NNTH và các đại biểu quan tâm

- 13h30’ - 14h30’: SV Hà Duyên Duy

- 14h30’ - 15h30’: Th.S Vũ Kiều Sâm

- 15h30’ - 16h30’: Th.S Phạm Văn Vân

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

14h00’

Mở thầu gói thầu số 01, gói thầu số 02, gói thầu số 03, gói thầu số 04 thuộc dự án mua sắm tài sản năm 2019; gói thầu số 03 thuộc dự án SCL, XDN năm 2019

BGH; phòng QT&ĐT; các khoa: CNTY, CNTP; TT TTTV; Ban TTND

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 1

Thứ 6, ngày 07/6

07h30’

Làm việc với Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Cao Bằng

Tỉnh đoàn Bắc Giang, Cao Bằng; BGH, TT NCƯD&CGCN NLN

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

8h00' Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 Thành viên ban thanh tra, ban thư kí, ban chấm thi môn Tiếng Anh, Kinh tế học, Quản trị học, Quản lý- Quy hoạch đất đai, Trắc địa, Toán sinh học, Sinh lý thực vật theo quyết định số 54/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau Đại học Chủ tịch HĐTS SĐH
PGS.TS Nguyễn Quang Hà
Phòng Thanh tra- Tiếp dân

13h00'

Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019

Hội đồng theo QĐ số 456/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 30/5/2019; Phòng KH&HTQT, Khoa LLCT-KHCB, TT NNTH và các đại biểu quan tâm

- 13h00’ - 13h45’: Th.S Nguyễn Thị Kim Nhung

- 13h45’ - 14h30’: Th.S Tống Hải Yến

- 14h30’ - 15h15’: TS. Đặng Xuân Anh

- 15h15’ - 16h30’: Th.S Đàm Thuận Minh Bình

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 08/6

08h00’

Tổ chức tập trung nhập học cho học sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Trường THPT Thân Nhân Trung

TS. Diêm Đăng Huân

Hội trường B5

Chủ nhật, ngày 09/6

06h30’

Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản

Thành viên hội đồng theo QĐ số 454/QĐ-ĐHNLBG-NNTH, ngày 28/5/2019

Th.S Đỗ Thị Huyền

08h00’

Tổ chức tập trung nhập học cho học sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Trường THPT Thân Nhân Trung

TS. Diêm Đăng Huân

Hội trường B5

12h30’

Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B

Thành viên hội đồng theo QĐ số 455/QĐ-ĐHNLBG-NNTH, ngày 28/5/2019

Th.S Đỗ Thị Huyền

Nhắc việc:

- Các đơn vị gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 theo Thông báo số 533/TB-ĐHNLBG-HCTH ngày ngày 24/5/2019.

- Các đơn vị họp xét hết tập sự đối với viên chức và gửi về phòng TCCB trước ngày 07/6/2019.

Cập nhật ngày Thứ tư, 05/06/2019 11:57