Tuần 04 (từ ngày 21/01 đến ngày 27/01) In
Thứ bảy, 19/01/2019 23:24

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ Ba (22/01)

08h30’

Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng

BCH Công đoàn Trường, chủ tịch các công đoàn bộ phận

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 02

Thứ (23/01)

08h00’

Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

Hội đồng theo QĐ số 01/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 03/01/2019; Phòng KH&HTQT; Khoa Nông học; Chủ nhiệm, thành viên tham gia nhiệm vụ KHCN, Các đại biểu quan tâm.

TS. Nguyễn Bình Nhự

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

14h00' Họp Đảng ủy Các Đảng ủy viên PGS. TS. Nguyễn Quang Hà phòng họp số 2
Thứ Năm 24/01
08h30' Làm việc với Đại sứ quán Israel BGH, các phòng: KH, ĐT, CT&QLSV, các khoa: NH, TNMT và KT TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Ford Excape, Toyota Hice, Ford Transit, Hyundai)

Thời gian

(TG)

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

TG xuất phát

Địa điểm đến

TG xuất phát

Thứ Bảy

26/01

Hyundai

Đoàn TN, Ô Bình, TNTN

06h00’

Hiệp Hòa

17h00’

30

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 22/01/2019 17:40