Tuần 51 (Từ 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018) In
Chủ nhật, 16/12/2018 10:29

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ Hai 17/12

14h00’

Họp rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Các thành viên Hội đồng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế CTNB 2018 theo QĐ số 2059/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 23/11/2018

TS.Nguyễn Bình Nhự

Phòng họp số 02

Thứ Ba 18/12

08h30’ Nghiệm thu gói thầu số 04: Cải tạo, sửa chữa, cải tạo khu nhà ký túc xá A( nhà D4); cải tạo phòng họp số 02 tầng 3 nhà hiệu bộ Ban quản lý dự án; đại diện; Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh  viên; đại diện phòng Hành chính tổng hợp TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 02 và hiện trường
08h30' Họp thông qua kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018-2019 Ban giám hiệu,  Trưởng phòng Đào tạo,  Trưởng phòng Khảo thí và ĐB chất lượng, trưởng các khoa, GĐ trung tâm NN-TH Đoàn Văn Soạn Phòng họp số 01
09h30'

Làm việc với công ty Cổ phần Quốc tế Đông Đô.

Ban giám hiệu; Phòng Khoa học & HTQT TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng khách

Thứ Tư 19/12

09h00’

Họp Ban chỉ đạo dự án bảo tồn loài và sinh vật cảnh khu hệ chim nước cư trú trong khuôn viên Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang

Ban chỉ đạo dự án bảo tồn loài và sinh vật cảnh khu hệ chim nước cư trú trong khuôn viên Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang

Đại diện khoa Lâm Nghiệp

Đại diện các nhà thầu

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 02

14h00’ Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 Các đồng chí Đảng ủy viên PGS.TS Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 02

Thứ Năm 20/12

09h00’

Mở thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng

-     Ban chỉ đạo dự án bảo tồn loài và sinh vật cảnh khu hệ chim nước cư trú trong khuôn viên Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang

-     Phòng hành chính tổng hợp

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 02

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Ford Excape, Toyota Hice, Ford Transit, Hyundai)

Thời gian

(TG)

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

TG xuất phát

Địa điểm đến

TG xuất phát

Thứ Hai

17/12

Prado

Phòng KH&HTQT, Ô Toàn, Đi công tác

06h30’

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

12h00’

03

Thứ Ba

18/12

Prado BGH, Ô Soạn, Dự Hội nghị xây dựng chương trình đào tạo 12h30' Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01
Ford Laser BGH, Ô Điệp, Dự Hội nghị tổng kết bảo hiểm y tế 13h15' TP Bắc Giang 03

Thứ Tư

19/12

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Ô Toàn, Đi công tác

07h30’

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

12h00’

03

Png KH&HTQT, Ô Toàn, Đưa đón TNV 14h00' Hà Nội 17h00' 02
Prado BGH, Ô Điệp, Đi công tác 06h00' Hải Dương 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 18/12/2018 08:34