bao phu nu, tin nong, bao phu nu, girl xinh, ngoai tinh, anh teen, tin phap luat, tam su ban doc, doc truyen teen, bao moi, bao moi, tin tuc trong ngay
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công trình, phần việc Năm thanh niên tình nguyện 2014 In
Thứ hai, 17/03/2014 13:54

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

* * *

Số: 01  /HD-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bắc Giang, ngày    tháng 03 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Tổ chức thực hiện công trình, phần việc Năm thanh niên tình nguyện 2014

-------------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, BCH Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện công trình, phần việc thanh niên Năm thanh niên tình nguyện 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông qua các hoạt động nhằm tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác; góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

2. Yêu cầu

- Các công trình, phần việc thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của khoa, phòng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong tập thể; ý nghĩa của công trình, phần việc thanh niên phải được quán triệt trong quá trình thực hiện đối với tập thể đoàn viên, thanh niên.

- Việc thi công thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phải được giám sát thường xuyên .

- Hiệu quả của việc thực hiện công trình thanh niên phải được xem là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của các cơ sở Đoàn.

II. TIÊU CHÍ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Tiêu chí

Công trình, phần việc thanh niên phải có kế hoạch, có quy trình triển khai, có đánh giá định kỳ hiệu quả, có cải tiến hoàn thiện, có gắn biển (đối với công trình thanh niên) và khen thưởng. Các công trình thanh niên phải được đăng ký trong Sổ đăng ký công trình, phần việc thanh niên (theo mẫu gửi kèm).

2. Chỉ tiêu cụ thể

+ 100% Đoàn viên chi đoàn đăng ký tham gia thực hiện công trình, phần việc thanh niên do Đoàn cơ sở và Chi đoàn phát động.

+ Đoàn trường đăng ký thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên(có gắn biển công trình thanh niên).

+ 100% cơ sở Đoàn, chi đoàn đăng ký, thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên và được công nhận kết quả.

+ 100% các cấp bộ Đoàn mở và duy trì việc cập nhật sổ đăng ký công trình, phần việc thanh niên cấp mình và của Đoàn cấp dưới,  trong đó có xác nhận nghiệm thu kết quả công trình của Đoàn cấp trên, cấp ủy .

III. NỘI DUNG

1. Nhóm công trình, phần việc tham gia bảo vệ môi trường

- Công trình thanh niên: trồng cây xanh, xây dựng khuôn viên sạch - đẹp, vườn cây thanh niên, cổng trường xanh - sạch - an toàn, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm,…

- Duy trì và thành lập mới các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức vệ sinh định kỳ theo tuần kết hợp đảm nhận các phần việc nhằm cải thiện môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công trình thanh niên vệ sinh môi trường đã được cắm biển.

2. Nhóm công trình, phần việc xây dựng tổ chức Đoàn - Hội .

- Đổi mới phương pháp sinh hoạt, mở đợt khảo sát toàn diện các tổ chức cơ sở quan tâm phát hiện những hạn chế yếu kém và khó khăn hiện nay, từ đó xây dựng các công trình phần việc vận động thanh thiếu niên tham gia thực hiện những nhiệm vụ đề ra. Cụ thể như: xây dựng chi đoàn vững mạnh, xây dựng các đội nhóm, CLB thu hút ĐVTN, xây dựng các tiêu chí và danh hiệu về ĐVTN và chi đoàn gương mẫu tích cực đáp ứng yêu cầu chung của tổ chức và phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

- Các công trình, phần việc nâng cao chất lượng quản lý hệ thống tổ chức của Đoàn: các mô hình, giải pháp, quản lý Đoàn viên - Hội viên; các website, chuyên mục nhằm nâng cao công tác thông tin liên lạc trong hệ thống tổ chức Đoàn các cấp, nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên…

3. Nhóm công trình, phần việc về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

- Các công trình, phần việc hỗ trợ HSSV trong học tập, lập nghiệp, thực hiện việc học tốt, dạy tốt như: chuỗi các hoạt động tư vấn hướng nghiệp; mô hình cố vấn học tập cho SV trong học chế tín chỉ; các tài liệu, cẩm nang về kỹ năng xin việc; danh mục các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng; tủ sách chi đoàn; các đề tài, công trình nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học; các giáo cụ, thiết bị dạy học; phần mềm, những sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

4. Nhóm công trình, phần việc xây dựng đời sống văn hóa mới

Công trình nhận bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; văn minh công sở.

5. Nhóm công trình, phần việc chung sức vì cộng đồng

- Các công trình phần việc thực hiên an sinh xã hội như các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng nhà Nhân ái, nhà tình nghĩa.

- Thực hiện đúng luật và hạn chế tai nạn giao thông; xây dựng các hình thức quỹ và học bổng.

* Lưu ý: trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể sáng tạo, đề xuất các CTTN nằm ngoài các nội dung gợi ý trên đây.

IV. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức đăng ký CTTN

- Các Đoàn cơ cở, Chi đoàn khảo sát tình hình thực tế tại đơn vị để tìm hiểu những vấn đề cấp thiết cần được giải quyết tại khoa, phòng.

- Xác định biện pháp, lực lượng thực hiện và đối ứng, dự đoán tính khả thi của công trình trước khi xây dựng kế hoạch.

- Họp Ban Chấp hành Đoàn thống nhất tên gọi công trình phần việc, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và trình chủ trương với cấp ủy Đảng - chính quyền  đơn vị và để hình thành chủ trương, tập trung các điều kiện thực hiện.

- Đăng ký với Đoàn trường về công trình của đơn vị. (LCĐ và Đoàn TT có bảng tổng hợp xác nhận và tổ chức theo dõi đăng ký công trình thanh niên, phân loại công trình phần việc thanh niên).

Bước 2: Thực hiện CTTN

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ, xác định các bước tiến hành, đối tượng tham gia theo từng giai đoạn và phần việc, tiến độ thực hiện, nguồn kinh phí và các điều kiện khác để tiến hành.

- Tổ chức Lễ phát động và ra quân tiến hành thực hiện (nếu cần), bảo đảm tính khả thi và hiệu quả công trình.

Chú ý: Quá trình thực hiện cần có sự đôn đốc, kiểm tra tiến độ của từng chặng, từng hạng mục.

Bước 3: Kiểm tra, công nhận CTTN

- Sau khi hoàn thành công trình theo tiến độ, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công trình của đơn vị mình, đề nghị nghiệm thu. Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ thành lập đoàn kiểm tra, cùng với cấp ủy khoa, phòng phối hợp thực hiện tiến hành kiểm tra, công nhận kết quả công trình, phần việc thanh niên của đơn vị đó; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá CTTN, công nhận và gắn biển CTTN đã đăng ký.

- Tiêu chí thẩm định, đánh giá và công nhận CTTN phải bám sát nội dung cơ sở đã đăng ký; sau khi CTTN được công nhận, cơ sở Đoàn cần đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức bàn giao công trình. Tùy loại công trình, cơ sở quyết định có gắn biển CTTN hay không.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trường

- Xây dựng và triển khai hướng dẫn thực hiện công trình, phần việc thanh niên các Liên chi Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Thẩm định và công nhận CTTN cấp trường, phổ biến, nhân rộng điển hình và giới thiệu, tuyên truyền trên Website , bản tin thanh niên và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tiến độ đăng ký, thực hiện công trình, phần việc thanh niên của các đơn vị.

- Giao Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn trường làm Ban thường trực, tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của hướng dẫn ở cơ sở.

2. Cấp Liên chi Đoàn, Đoàn TT:

- Căn cứ hướng dẫn của cấp trường, tổ chức triển khai đến các cơ sở Đoàn; hướng dẫn tổ chức Đoàn - Hội đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và công nhận công trình tại cơ sở.

- Tổ chức cho các đơn vị đăng ký số lượng, các nhóm công trình phần việc thanh niên (theo mẫu gửi kèm Kế hoạch triển khai Năm thanh niên tình nguyện).

- Phát động phong trào hưởng ứng, thi đua giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện công trình, phần việc thanh niên.

- Thống kê, báo cáo kết quả số lượng, giá trị cụ thể ở từng nhóm công trình, phần việc thanh niên trong báo cáo hàng tháng, quý, báo cáo chuyên đề 06 tháng và cuối năm, tổ chức tổng kết và đề xuất khen thưởng các công trình thanh niên tiêu biểu các cấp.

- Tổng hợp, lập và duy trì việc cập nhật sổ đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên của cấp Liên chi Đoàn và Chi Đoàn. Gửi file mềm sổ đăng ký về Ban Thường vụ  Đoàn trường qua Ban TCKT.

3. Lộ trình thực hiện

* Tháng 03 - 5/2014:

- triển khai đến các cấp bộ Đoàn.

- Các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tiến hành đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên gửi các Đoàn trường trước ngày 20/03/2014.

- Từ 01/4 - 25/12/2014: Tổ chức thực hiện công trình.

* Tháng  6/2014:

- Cấp trường kiểm tra việc triển khai xây dựng công trình phần việc thanh niên ở cấp Đoàn cơ sở và chi đoàn 1/6 -10/6/2014.

* Tháng 10/2014: Kiểm tra tổng kết thực hiện công trình phần việc thanh niên, bình chọn công trình thanh niên tiêu biểu các cấp.

VI. KHEN THƯỞNG

- Ban Thường vụ Đoàn trường lựa chọn, khen thưởng 2 công trình thanh niên tiêu biểu cấp Liên Chi Đoàn, 5 công trình thanh niên cấp Chi Đoàn, tại buổi tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014 (Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2014).

- Mỗi Liên chi Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức khen thưởng ít nhất 2 công trình, 5 phần việc thanh niên tiêu biểu của đơn vị.

Các văn bản gửi kèm Hướng dẫn:

+ Phiếu đăng ký công trình thực hiện công trình thanh niên Chi đoàn.

+ Phiếu đăng ký công trình thực hiện công trình thanh niên Liên chi Đoàn, Đoàn trực thuộc.

+ Bìa sổ đăng ký công trình.

+ Mẫu sổ đăng ký công trình.

+ Bảng thống kê các công trình phần việc thanh niên.

+ Biên bản nghiệm thu công trình thanh niên

+ Báo cáo kết quả thực hiện công trình thanh niên (sử dụng cho bình chọn công trình thanh niên tiêu biểu các cấp).

Căn cứ Hướng dẫn, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban chấp hành các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai và đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên.

Nơi nhận:

- Tỉnh Đoàn (B/c);

- Thường trực  Đoàn trường (B/c);

- Các Liên chi Đoàn và Đoàn trực thuộc (T/h);

- BBT Website;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Văn Hảo

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (sodangky.doc)Sổ đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm 2014 17/03/2014
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen