Khoa Tài chính – Kế toán nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường In
Thứ bảy, 26/04/2014 17:39

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của người giảng viên đại học. Xác định được điều đó giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán (Khoa TC – KT) đã chủ động học tập, nghiên cứu tài liệu để vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa có nguồn kiến thức phong phú để phục vụ công tác giảng dạy và là cơ sở ứng dụng vào hoạt động thực tế. Năm 2013 Khoa TC – KT đăng ký một đề tài NCKH cấp trường mang tên “Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” do Thạc sỹ Hoàng Nguyệt Quyên làm chủ nhiệm đề tài.

Chiều 25/4 tại văn phòng Khoa TC – KT Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đã được tổ chức do ThS. Phạm Thị Dinh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Đến dự buổi nghiệm thu còn có Tiến sĩ Lương Thị Hoan cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng các cán bộ, giảng viên Khoa TC - KT.

ThS. Hoàng Nguyệt Quyên trình bày đề tài trước hội đồng nghiệm thu.

Đề tài “Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” là một đề tài mới được ThS. Hoàng Nguyệt Quyên nghiên cứu trong năm 2013 bằng các phương pháp nghiên cứu như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, điều tra, phỏng vấn, phương pháp xử lý dữ liệu và nguồn dữ liệu sử dụng …Việc nghiên cứu đề tài đảm bảo được tính cấp thiết và thực tế hoạt động tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Đề tài đã đạt được yêu cầu về nội dung và kết cấu của một đề tài NCKH cấp trường.

ThS. Phạm Thị Dinh chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, phản biện nhận xét về đề tài.

 

Tiến sĩ Lương Thị Hoan cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu.

Tại buổi nghiệm thu hội đồng phản biện đã có những đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu, tính mới và cấp thiết của đề tài. Đề tài có ý nghĩa NCKH và giá trị thực tiễn trong hoạt động hiện nay của nhà trường. Nhưng bên cạnh đó hội đồng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của đề tài như cách xử lý số liệu, nội dung trình bày chưa khoa học, hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa đề tài trong thời gian tới.

 

ThS. Võ Thị Khánh Linh phản biện 2 đánh giá chất lượng đề tài.

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng hội đồng nghiệm thu cũng khẳng định đề tài “Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” khi hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao nhận thức về KSNB cho cán bộ viên chức trong trường. Là cơ sở cho các đề tài sau này nghiên cứu và phát triển. Nếu đề tài thành công sẽ xác lập được một cơ chế giám sát, quản lý bằng những quy định rõ ràng, đảm bảo cho nhà trường hoạt động một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra./.

Trần Trang

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen