Khoa Tài chính – Kế toán nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường In
Thứ bảy, 26/04/2014 17:39

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của người giảng viên đại học. Xác định được điều đó giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán (Khoa TC – KT) đã chủ động học tập, nghiên cứu tài liệu để vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa có nguồn kiến thức phong phú để phục vụ công tác giảng dạy và là cơ sở ứng dụng vào hoạt động thực tế. Năm 2013 Khoa TC – KT đăng ký một đề tài NCKH cấp trường mang tên “Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” do Thạc sỹ Hoàng Nguyệt Quyên làm chủ nhiệm đề tài.

Chiều 25/4 tại văn phòng Khoa TC – KT Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đã được tổ chức do ThS. Phạm Thị Dinh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Đến dự buổi nghiệm thu còn có Tiến sĩ Lương Thị Hoan cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng các cán bộ, giảng viên Khoa TC - KT.

ThS. Hoàng Nguyệt Quyên trình bày đề tài trước hội đồng nghiệm thu.

Đề tài “Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” là một đề tài mới được ThS. Hoàng Nguyệt Quyên nghiên cứu trong năm 2013 bằng các phương pháp nghiên cứu như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, điều tra, phỏng vấn, phương pháp xử lý dữ liệu và nguồn dữ liệu sử dụng …Việc nghiên cứu đề tài đảm bảo được tính cấp thiết và thực tế hoạt động tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Đề tài đã đạt được yêu cầu về nội dung và kết cấu của một đề tài NCKH cấp trường.

ThS. Phạm Thị Dinh chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, phản biện nhận xét về đề tài.

 

Tiến sĩ Lương Thị Hoan cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu.

Tại buổi nghiệm thu hội đồng phản biện đã có những đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu, tính mới và cấp thiết của đề tài. Đề tài có ý nghĩa NCKH và giá trị thực tiễn trong hoạt động hiện nay của nhà trường. Nhưng bên cạnh đó hội đồng cũng ch